Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa AGH profesorowi Danowi Shechtmanowi

 
3 września 2013 miała miejsce wyjątkowa uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa AGH profesorowi Danowi Shechtmanowi. Uroczystość ta stanowiła integralną część odbywającej się w tym czasie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH międzynarodowej konferencji na temat kwazikryształów (ICQ12), której prof. Shechtman był honorowym gościem, a którą wspierało m.in. Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego. Dan Shechtman jest wybitnym metalurgiem, specjalistą w dziedzinie nauk materiałowych oraz mikroskopii elektronowej, a przede wszystkim wnikliwym badaczem i odkrywcą kwazikryształów - za co został uhonorowany Nagrodą Nobla z chemii w 2011 roku. Całe swoje zawodowe życie jest związany z Uniwersytetem Technicznym Technion w Hajfie, w Izraelu, gdzie aktualnie piastuje zaszczytne stanowisko Phillip Tobias Distinguished Professor.

Procedurę nadania tytułu Doktora Honoris Causa AGH prof. Danowi Shechtmanowi zapoczątkowała Rada Wydziału FiIS w kwietniu 2012 roku. Wniosek w tej sprawie dodatkowo poparły trzy inne wydziały AGH: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Metali Nieżelaznych oraz Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Honorowy doktorat dla prof. Shechtmana uzyskał również poparcie senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego na podstawie recenzji prof. Stanisława Hodorowicza i prof. Mariana Surowca. W dniu 30 stycznia 2013 roku Senat AGH podjął decyzję o przyznaniu profesorowi Danowi Shechtmanowi tytułu Doktora Honoris Causa, w uzasadnieniu pisząc, że odkrycie kwazikryształów było największym wydarzeniem naukowym w krystalografii końca XX-wieku.

i1

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości, którzy niemal szczelnie wypełnili Aulę Główną AGH. Oprócz uczestników konferencji ICQ12, byli obecni liczni pracownicy WFiIS oraz innych wydziałów AGH, profesorowie uczelni z Krakowa i innych miast Polski.

i1

Prof. Janusz Wolny, Dziekan WFiIS oraz promotor doktoratu honorowego przedstawia sylwetkę prof. Shechtmana i jego dokonania.

i1

Laudację promotorską wygłosił prof. Jean-Marie Dubois (Institut Jean-Lamour, Ecole des Mines, Nancy, Francja), jedna z największych postaci w społeczności badaczy kwazikryształów, wieloletni przyjaciel Laureata. Laudator wystąpił w tradycyjnej todze swojej Almae Mater.

i1

Uroczystemu posiedzeniu Senatu AGH przewodniczył prof. Zbigniew Kąkol, Prorektor AGH ds. Nauki. Na zdjęciu od prawej: prof. Andrzej Tytko, (Prorektor ds. Kształcenia), prof. Mirosław Karbowniczek (Prorektor ds. Ogólnych) prof. Anna Siwik (Prorektor ds. Studenckich), prof. Jean-Marie Dubois (Laudator), prof. Janusz Wolny (Promotor) oraz członkowie Senatu AGH.

i1

Prof. Dan Shechtman z żoną, Ziporą Shechtman. Zipora Shechtman jest profesorem emerytem Uniwersytetu w Hajfie (Wydział Counseling and Human Development), autorką 2 książek z zakresu psychoterapii.

i1

Prof. Shechtman w swojej laudacji nie odniósł się do swoich naukowych osiągnięć, które, z racji przyznanej mu w 2011 roku Nagrodzie Nobla, są powszechnie znane. Skupił się na omówieniu zagrożeń dla ludzkości. Powiedział na wstępie, że jego życiowym osiągnięciem jest to, że ma dziesięcioro wnucząt, czwórkę dzieci i jedną żonę. Przedstawił swój pogląd na problemy współczesnego świata (m.in. przeludnienie w krajach ubogich, brak równości w dostępie do edukacji, szczególnie kobiet) oraz zastanawiał się nad możliwościami ich rozwiązań. Piętnastominutowe wystąpienie Doktora Honorowego zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez zgromadzonych gości.

i1

Tuż po oficjalnych uroczystościach miało miejsce składanie gratulacji i wyrazów szacunku dla Laureata Doktoratu Honorowego. Na zdjęciu: prof. Khalid Saeed (WFiIS AGH) w rozmowie z Laureatem.