Międzynarodowa konferencja 5th Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage

 

Konferencja pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka, odbędzie się dniach 14-17 maja w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy na otwartą sesję pt. Role of crystallography in science, art and everyday life, która odbędzie się w dn. 14 maja 2014 r. od godz. 13.00, w sali audytoryjnej Wydziału Chemii UJ, ul. Ingardena 3. Sesja ta poświęcona jest obchodom Międzynarodowego Roku Krystalografii i 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program sesji dostępny jest na stronie internetowej konferencji: http://www.chemia.uj.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/x-ray/program

Konferencja nasza jest już piątym, interdyscyplinarnym spotkaniem skupiającym chemików, fizyków, konserwatorów dzieł sztuki oraz historyków sztuki. Jest też unikalnym w środowisku krakowskim, cyklicznym, międzynarodowym spotkaniem ekspertów z obszaru nauk ścisłych i ochrony zabytków. Konferencje z tego cyklu cieszą się rosnącym zainteresowaniem w środowisku naukowców i muzealników.

Organizację Konferencji wspierają między innymi Wydział Chemii UJ i Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN - partnerzy Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego 'Materia-Energia - Przyszłość'.