Wydarzenia

 

Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat ważnych bądź ciekawych wydarzeń.

International QCM-D Workshop
"Functional coatings using QCM-D system: theory and practice"
30th June 2016 Kraków, PolandKraków, 30.06.2016

 

You are cordially invited to attend the International QCM-D Workshop entitled "Functional coatings using QCM-D system: theory and practice", which will take place at the Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland.

The meeting is jointly organized by the J. Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, LOT-QuantumDesign & BiolinScientific.

The objectives are to review recent progress in the use of QCM-D in bioinspired materials, self-assembled nanostructures, synthetic membranes, biosensors and nano-capsules carriers and other applications.

09:00 - 09:30 Registration
09:30 - 10:30 Opening and Introduction, Session 1
10:30 - 11:00 Coffee Break
11:00 - 12:30 Session 2
12:30 - 14:00 Lunch Break
14:00 - 16:00 QCM-D Live Demonstration
16:00            Coffee Break

The meeting should provide a unique opportunity for exchanging new ideas and research experience in an emerging area of colloidal materials. We would also like to encourage students and PhD students to attend and participate in this event.

The event is free-of-charge. The number of seats is limited. Please, REGISTER for the workshop by 24th of June 2016 giving your name, affiliation and contact details. You can register either by e-mail: kowalczyk@lot-qd.pl or fax: +48 327021160.

We look forward to welcoming you to the workshop!

Międzynarodowa konferencja 6th Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage
pod honorowym patronatem
Generalnego Konserwatora Zabytków - dr Magdaleny Gawin, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Kraków, 18-21.05.2016

 

Konferencja nasza jest już szóstym, interdyscyplinarnym spotkaniem skupiającym chemików, fizyków, konserwatorów dzieł sztuki oraz historyków sztuki. Jest też unikalnym w środowisku krakowskim, cyklicznym, międzynarodowym spotkaniem ekspertów z obszaru nauk ścisłych i ochrony zabytków. Konferencje z tego cyklu cieszą się rosnącym zainteresowaniem w środowisku naukowców i muzealników.


Organizację Konferencji wspierają między innymi Wydział Chemii UJ i Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN - partnerzy Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego 'Materia-Energia - Przyszłość'.


Program konferencji i towarzyszącego jej workshopu Cultural heritage authentication and forensic science dostępny jest na stronie www: http://www.biurokarier.chemia.uj.edu.pl/conf/x-ray16

dr Jarosław Majewski
Los Alamos Neutron Scattering Center (LANSCE), USA
"Neutron Scattering from Interfaces", "Neutron Sources, General Properties and Experimental Techniques"

06. 05. 2015

 

W dniu 13 maja (środa) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, o godzinie 13.00 wykład pod tytułem "Neutron Scattering from Interfaces" wygłosi dr Jarosław Majewski.

Dodatkowo o godzinie 14:30 dr Jarosław Majewski wygłosi wykład adresowany do doktorantów zatytułowany "Neutron Sources, General Properties and Experimental Techniques"

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Workshop NanoBioPhoton: Light and Nanostructures for Environment and Health02. 12. 2014

 

W dniach 29-30.10.2014 roku odbył się Workshop NanoBioPhoton organizowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prof. dr hab. Grażyna Stochel, dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ). Partnerami akcji Focus był Pan prof. dr hab. Janusz Wolny (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki) oraz Pan prof. dr hab. Artur Michalak (Wydział Chemii UJ). Tematy poruszane w trakcie warsztatów dotyczyły zastosowania światła i nanostruktur w zagadnieniach produkcji czystej energii oraz ochrony środowiska i zdrowia. W ciągu dwóch dni spotkania wygłoszonych zostało szesnaście wykładów zaproszonych gości (lista), w których wzięło udział ponad pięćdziesięciu uczestników.

prof Ei-ichi Negishi
Purdue University, USA
"Transition Metal Catalysis for a Sustainable and Prosperous World"


18. 09. 2014

 

W dniu 18 września (czwartek) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, o godzinie 10.30 wykład wygłosi Profesor Ei-ichi Negishi.

Profesor Negishi jest Laureatem Nagrody Nobla z 2010 roku i obecnie pracuje na Purdue University, USA.

Tytuł wykładu: "Transition Metal Catalysis for a Sustainable and Prosperous World"

IX Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza Przepływowa"


 

Zapraszamy na IX Ogólnopolskie Sympozjum "Analiza Przepływowa" , które odbędzie się w dniach od 9 do 10 października b.r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizują go pracownicy Zakładu Chemii Analitycznej przy udziale Komitetu Chemii Analitycznej PAN i współpracy Zespołu Automatyzacji Metod Analitycznych tego Komitetu.

Szczegółowe informacje o sympozjum znajdą Państwo na stronie sympozjum.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

ATLAS Transition Radiation Tracker Workshop


 

W dniach 25-27 czerwca 2014 w Krakowie na wydziale Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH odbywała się konferencja "ATLAS Transition Radiation Tracker Workshop" Organizatorami konferencji były: AGH Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz IFJ PAN (Zbigniew Hajduk, Jolanta Olszowska, Elżbieta Banaś).

Konferencja zorganizowana została w ramach współpracy kolaboracji TRT przy detektorze ATLAS pracującym w ramach badań fizyki wysokich energii prowadzonych na akceleratorze LHC w CERN-ie. Tematyka konferencji była ściśle związania z bieżącym działaniem detektora TRT, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z trwającymi obecnie pracami na jego ponownym uruchomieniem przed planowanym na przyszły rok wznowieniem działania akceleratora LHC. Na konferencji poruszone zostały tematy dotyczące obecnego stanu detektora oraz możliwych scenariuszy jego dalszej pracy jak również otrzymane do tej pory wyniki badań. Szczególnie istotnym faktem jest to, iż podczas ostatnich lat detektor TRT pracował bardzo wydajnie i potwierdził po raz pierwszy na tak dużą skalę, możliwość rejestracji śladów cząstek naładowanych z jednoczesną ich identyfikacją dzięki rejestracji fotonów promieniowania przejścia.

III FORUM Polskiej Grupy EMR/EPR


 

logo


W dniach 23-25 czerwca 2014 roku odbędzie się konferencja naukowa III Forum EMR-PL poświęcona nowoczesnym technikom elektronowego rezonansu magnetycznego (EMR) oraz ich zastosowaniom w fizyce, chemii, badaniach materiałowych, biologii i medycynie, a także nowoczesnym rozwiązaniom aparaturowym. W konferencji wezmą udział zaproszeni goście z ośrodków krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając link w lewym menu.

Wystawa "Od monokryształu Czochralskiego do grafenu"


 

Zapraszamy na wystawę przygotowaną przez Politechnikę Warszawską i WFiIS AGH, którą można oglądać od 5 do 10 maja. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 5 maja o godz. 12:00 w Bibliotece Głównej AGH (pawilon U-1).

Więcej informacji dostępne jest po kliknięciu w odnośnik w lewym menu.

Międzynarodowa konferencja 5th Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage

 

Konferencja pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UJ prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka, odbędzie się dniach 14-17 maja w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy na otwartą sesję pt. Role of crystallography in science, art and everyday life, która odbędzie się w dn. 14 maja 2014 r. od godz. 13.00, w sali audytoryjnej Wydziału Chemii UJ, ul. Ingardena 3. Sesja ta poświęcona jest obchodom Międzynarodowego Roku Krystalografii i 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program sesji dostępny jest na stronie internetowej konferencji: http://www.chemia.uj.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/x-ray/program

Konferencja nasza jest już piątym, interdyscyplinarnym spotkaniem skupiającym chemików, fizyków, konserwatorów dzieł sztuki oraz historyków sztuki. Jest też unikalnym w środowisku krakowskim, cyklicznym, międzynarodowym spotkaniem ekspertów z obszaru nauk ścisłych i ochrony zabytków. Konferencje z tego cyklu cieszą się rosnącym zainteresowaniem w środowisku naukowców i muzealników.

Organizację Konferencji wspierają między innymi Wydział Chemii UJ i Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN - partnerzy Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego 'Materia-Energia - Przyszłość'.

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów Dziedzictwa Kultury - HEREDITAS 

Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość" utworzyło Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów Dziedzictwa Kultury - HEREDITAS.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie poświęconej Centrum HEREDITAS.

Nanostructural Polymeric Systems

 

29 November 2013

Room 236

11:00-11:45 Pof. Piotr Warszyński"Multilayer Functional Coatings: Thin Films and Nanocapsules"
11:45-12:00 Coffee break
12:00-12:45 Prof. Holger Schönherr"Defined Macromolecular Nanoarchitectures and Biointerfaces: Structure, Function and Triggered Resonse for Biomedical Applications"
12:45-13:30 MSc.Eng.Maciej Kopeć"Nanostructured Micellar Films for Photochemical Applications"
13:30-15:00 Lunch
15:00-17:00 Poster session


ARTplast

 

W dniach 4-5 grudnia 2013 roku w Krakowie odbędą się warsztaty na temat konserwacji dzieł sztuki wykonanych z materiałów polimerowych.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając link w lewym menu.

XII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków

 


W dniach 7-10 listopada 2013 roku odbyła się w Krakowie XII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (OSKNF).

Więcej informacji znajdą Państwo klikając link w lewym menu oraz pod adresem http://xiiosknf.pl/

New Functionalities in Molecular Materials

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach "New Functionalities in Molecular Materials" organizowanych przez Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych w ramach akcji FOCUS finansowanej przez KNOW: Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego. Warsztaty odbędą się 28-29 listopada 2013 r. Chęć udziału prosimy zgłaszać do 15 listopada na adres e-mail: funmat@uj.edu.pl.


POSTER

XVI Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa

 

Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ zorganizował w dniach 7-12 października 2013 w Zakopanem konferencję "Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i układy silnie skorelowane". Szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie konferencji.

Zdjęcia z 17 Pikniku Naukowego

 

Dostępne są już zdjęcia z 17 Pikniku Naukowego. Zdjęcia można oglądać w naszej galerii.

III Warsztaty Naukowe ISD


18 Marca 2013

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie zorganizowały III Warsztaty Naukowe. Odbyły się one w dniach 9-15 czerwca 2013 w Hotelu Skalite w Szczyrku.

Więcej informacji na stronie ISD: http://www.isd.fis.agh.edu.pl

17. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik


18 Marca 2013

 

Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego 'Materia-Energia - Przyszłość' weźmie udział w 17 pikniku naukowym organizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Piknik odbędzie się w Warszawie dnia 15 czerwca 2013 r. na stadionie narodowym. Konsorcjum przygotowuje występ na scenie oraz aż 16 bardzo ciekawych pokazów. Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć to zdanie, tytuł lub link po lewej stronie.