Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów Dziedzictwa Kultury - HEREDITAS 

Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość" utworzyło Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Obiektów Dziedzictwa Kultury - HEREDITAS. Celem działalności Centrum będzie wspieranie wielodyscyplinarnych badań instytucji naukowych tworzących Konsorcjum w obszarze ochrony obiektów zabytkowych przy wykorzystaniu unikatowej infrastruktury badawczej tych instytucji.

Interferometr plamkowy

Interferometr plamkowy (DSPI - digital speckle pattern interferometer) zastosowany do diagnozy uszkodzeń warstwy malarskiej ołtarza w kościele w Hedalen, Norwegia (badania Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN).

Centrum będzie wspierać badania nad kluczowymi zagadnieniami współczesnej konserwacji

 

Diagnostyka i monitorowanie obiektów zabytkowych, w szczególności przy zastosowaniu nieinwazyjnych lub nieniszczących technik pomiarowych (optycznych, akustycznych, dyfrakcyjnych oraz analizy spektroskopowej) do określenia składu, obrazowania powierzchni, struktury, tekstury i morfologii materiałów i obiektów zabytkowych).


Określanie mechanizmów fizycznej i chemicznej degradacji materiałów zabytkowych na poziomie molekularnym oraz mikro- i makrostrukturalnym, badania zależności pomiędzy postępem degradacji i czynnikami środowiska.


Opracowywanie zaawansowanych, energooszczędnych systemów kontroli czynników środowiskowych wewnątrz muzeów i budowli zabytkowych.


Opracowywanie nowych materiałów i technik konserwatorskich, uwzględniających kryteria trwałości, minimalnej ingerencji i zgodności technologicznej z materiałem historycznym.


Identyfikacja, konserwacja i ochrona współczesnych materiałów artystycznych oraz wykonanych z nich obiektów.

Rada Centrum

 

Przewodniczący Rady i koordynator w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN - prof. dr hab. Roman Kozłowski, e-mail: mailto:nckozlow@cyf-kr.edu.pl


Koordynator na Wydziale Chemii UJ - prof. dr hab. Zbigniew Sojka, e-mail: sojka@chemia.uj.edu.pl


Koordynator na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ - dr hab. Krzysztof Dzierżęga, e-mail: krzysztof.dzierzega@uj.edu.pl


Koordynator na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - prof. dr hab. Władysław Dąbrowski, e-mail: w.dabrowski@ftj.agh.edu.pl


Koordynator w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN - dr hab. Ireneusz Śliwka, e-mail: ireneusz.sliwka@ifj.edu.pl


Centrum jest strukturą otwartą, mogą w nim uczestniczyć zainteresowani pracownicy naukowi partnerów Konsorcjum. Centrum też współpracuje z osobami spoza jednostek wchodzących w skład Konsorcjum. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorami.