prof. dr hab. Jacek Kołodziej
Instytut Fizyki UJ
"Kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów ze wzbudzeniem promieniowaniem synchrotronowym"24. 1. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 11.04.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Przedyskutowane zostaną zalety promieniowania synchrotronowego jako źródła wzbudzenia dla kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów. Zostanie także zaprezentowana linia pomiarowa UARPES w SOLARIS wraz z przykładami badań wykonanych na tej linii.?