Dr inż. Jacek Nizioł
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
"DNA nie tylko dla biologów."

10. 05. 2017

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 10 maja 2017 o godz. 9:00, w sali 108, w budynku D-10 (WFiIS AGH) przy ul. Reymonta 19.


Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować wzmożone zainteresowanie wykorzystaniem polimerów pochodzenia biologicznego w dziedzinach techniki, w których wcześniej ich nie stosowano. Jedną z najbardziej atrakcyjnych dziedzin tego rodzaju jest elektronika i optoelektronika. W szczególności dotyczy to nowych urządzeń (elementów) wykonanych w całości lub w przeważającej części z materiałów organicznych. W literaturze można znaleźć wiele opisów takich urządzeń, zmodyfikowanych przez wprowadzenie DNA w formie stałej.

Zastosowania DNA w technice można podzielić na takie, w których przedmiotem zainteresowania są pojedyncze makrocząsteczki DNA oraz takie, w których DNA traktowany jest jako ciągły ośrodek makroskopowy posiadający własności niedostępne polimerom syntetycznym. Jako przykład udanego zastosowania DNA w postaci stałego biopolimeru można podać organiczne diody elektroluminescencyjne typu OLED, organiczne tranzystory polowego (OFET), struktury fotowoltaiczne czy w konstrukcji ogniw paliwowych.

Referat omawia osiągnięcia ostatnich lat w tej dziedzinie. Przedstawione zostaną także ograniczenia, które towarzyszą wykorzystaniu DNA w nowej roli.