dr Kamil Awsiuk
Instytut Fizyki UJ
"Analiza cienkich warstw biomolekularnych"

13. 06. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 13.06.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Prace prowadzone przez członków grupy Nanowarstw Makromolekuł skupiają się na zastosowaniu różnych mikro i spektroskopowych metod do analizy cienkich warstw biomolekuł. Pierwszym zagadnieniem przedstawionym na seminarium będzie charakterystyka warstw biomolekularnych na powierzchni czynnej biosensora skonstruowanego w ramach projektu FOODSNIFFER. Drugie zagadnienie dotyczyć będzie badań nad adsorpcją białek do cienkich warstw polimerowych.

dr Matúš Mihalik
Instytut Fizyki Doświadczalnej Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach (Słowacja)
"Magnetism in RMn1-xFexO3 substitutional compounds"
6. 06. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 6.06.2018 o godz. 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


The atomic substitution at the dodecahedral sites in REMnO3 (RE = rare earth) with orthorhombic crystal structure has been extensively studied. However, only recently, interest has turned on to the effect of the substitution at the octahedral sites, where the experimental studies have been mainly focused on the magnetic behaviour, and few on the multiferroic properties.
The presenting work is focused on the Mn-Fe substitution in systems with general formula RMn1-xFexO3 (R = Pr, Nd and Tb). In RMnO3 and RFeO3, the Mn and Fe sublattice orders at higher temperatures due to Mn/Fe-O-Mn/Fe superexchange interaction. For this reason the Mn-Fe substitution directly affect the magnetic ordering of the system. Also, Mn is Jahn-Teller (JT) active ion, while Fe is not, so the second effect of the Mn-Fe substitution is removing of the JT distortion. For this reason we present the construction of magnetic phase diagrams, solving of magnetic structures for selected compounds using neutron experiments as well as the crystallographic study of removing the JT distortion in RMn1-xFexO3 substitutional systems.