XII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków


22 Listopada 2013

 

W dniach 7-10 listopada 2013 roku odbyła się w Krakowie XII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (OSKNF).

i1

Konferencja, na której spotkali się studenci reprezentujący koła naukowe z całej Polski, została zorganizowana wspólnym wysiłkiem kół naukowych Bozon (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH) i Koła Studentów SMP (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego), przy wsparciu finansowym Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie oraz władz rektorskich i dziekańskich WFiIS AGH i WFAiIS UJ, członków Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość".

i1

W imprezie wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy zaprezentowali niemal 50 referatów oraz kilkadziesiąt plakatów poruszających zagadnienia z wielu dziedzin nauki, widziane oczami młodych fizyków.

i1

Wystąpienia i plakaty były oceniane przez komisje składające się z nauczycieli akademickich WFiIS AGH oraz WFAiIS UJ, które z ogromną radością przyjęły bardzo wysoki poziom merytoryczny prezentowanych prac. Wśród laureatów III-cie miejsce w konkursie na najlepszy referat zdobył student Wojciech Jamka (III rok Fizyki Technicznej WFiIS AGH).

i1

Więcej szczegółów (galeria, lista wystąpień i laureatów) można znaleźć pod adresem: http://xiiosknf.pl/