ARTplast


28 Listopada 2013

 

W dniach 4-5 grudnia 2013 roku odbędą się warsztaty na temat konserwacji dzieł sztuki wykonanych z materiałów polimerowych, w których wezmą udział zaproszeni goście z ośrodków krajowych i zagranicznych.


Spotkanie to jest organizowane przez Wydział Chemii UJ oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN  jako akcja FOKUS:

,,Identyfikacja, konserwacja i ochrona dzieł sztuki wykonanych z materiałów polimerowych''

artplast logo

w ramach Centrum HEREDITAS Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego.


Zapraszamy wszystkich zainteresowania z jednostek wchodzących w skład Konsorcjum do wysłuchania referatów które wygłoszą eksperci krajowi i zagraniczni w środę,4 grudnia 2013 r w Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice, Rynek Główny 3.


Rozpoczęcie warsztatów o godzinie 8:30.

Szczegółowy program konferencji.

Chęć udziału prosimy zgłaszać do dnia 2 grudnia 2013 na adres e-mail:

artplast@chemia.uj.edu.pl


Liczba uczestników ograniczona.