18. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik


31 Maja 2014

 

Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia - Przyszłość" (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Wydział Chemii UJ, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie) weŸmie udział w 18 pikniku naukowym organizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Piknik odbędzie się w Warszawie dnia 31 maja 2015 r. na stadionie narodowym. Konsorcjum 5 bardzo ciekawych pokazów. Poniżej znajdą Państwo opisy pokazów i prezentacji.

Figury Chladniego

Powstawanie fali stojącej w płytce

Celem doświadczenia będzie pokazanie za pomocą piasku oraz dźwięków o różnej częstotliwości jak w sztywnej płytce tworzy się fala dźwiękowa oraz w jaki sposób układają się węzły takiej fali na powierzchni płytki. Pokażemy także, jak częstotliwość dźwięku wpływa na wzór układu

Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.


Kriogenika

Właściwości ciał w niskich temperaturach

Pokaz będzie się składał z wielu doświadczeń mających na celu zaprezentowanie podstawowych własności ciał poddanych działaniu niskich temperatur. Zostaną w nim wykorzystane znane każdemu widzowi przedmioty, np. elastyczna rurka, dzwonki ołowiane, balony. Pokazany zostanie sposób na skroplenie tlenu atmosferycznego, a także wyjaśniony problem przechowywania substancji kriogenicznych na bazie pojemników do przechowywania ciekłego azotu. Podczas pokazu zostaną także wyjaśnione podstawowe zastosowania substancji kriogenicznych w przemyśle i medycynie.

Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.


Kolejka magnetyczna

Magnetyzm, nadprzewodnictwo, efekt Meissnera

Kolejka magnetyczna jest przykładem wykorzystania efektu Meissnera, który polega na "wypchnięciu" pola magnetycznego z nadprzewodnika przy przejściu w stan nadprzewodnictwa. Dzięki temu styrodurowy wagonik kolejki wyposażony w pastylki z nadprzewodnika lewituje w polu magnetycznym wytworzonym przez tor.

Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.


Ferrofluid

Ciecze magnetyczne

Ferrofluid to zawiesina cząstek magnetycznych w mieszaninie substancji bazowej i surfaktantu. Za jej pomocą można pokazać rozkład przestrzenny pola magnetycznego.

Ciecz jest pokazywana przez osobę wykonującą doświadczenie, gdyż ze względu na trudną zmywalność, widzowie nie mogą dotykać jej rękami.

Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.


Samochodzik na wodór

Wykorzystanie wodoru jako źródła energii

Jest to prosty pokaz z wykorzystaniem małego ogniwa wodorowego oraz napędzanego nim samochodziku. Ogniwo za pomocą elektrolizy wody wytwarza wodór, który stanowi paliwowo dla auta. Zagadnienia prezentowane i omawiane podczas pokazu obejmują wytwarzanie oraz magazynowanie wodoru, wykorzystanie go jako źródło energii oraz ryzyko związane z każdą z tych czynności.

Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.