MAGcomp

27 Maja 2014

 

W ramach III Forum EMR-PL jedna z sesji zostanie poświęcona modelowaniu kwantowo-chemicznemu w spektroskopii EMR, symulacji widm oraz interpretacji parametrów magnetycznych za pomocą obliczeń DFT. Sesja ta, zatytułowana "Interpretacja molekularna parametrów spektroskopowych EPR/EMR za pomocą obliczeń kwantowo-chemicznych" (MAGcomp) jest dofinansowana ze środków akcji FOCUS KNOW Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego "Materia - Energia - Przyszłość". Uczestnicy konferencji oraz sesji MAGcomp będą mieli możliwość opublikowania swoich wystąpień w specjalnym zeszycie czasopisma Nukleonika, którego wydanie dofinansowane będzie ze środków akcji FOKUS.


Sesja jest organizowana przez Wydział Chemii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

logo

sesja konferencyjna:

"Interpretacja molekularna parametrów spektroskopowych EPR/EMR za pomocą obliczeń kwantowo-chemicznych"

Zapraszamy wszystkich zainteresowania z jednostek wchodzących w skład Konsorcjum do wysłuchania referatów oraz dyskusji nad posterami.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 24 czerwca 2014 r na Wydziale Chemii, ul. Ingardena 3, sala 22, w Krakowie.

Rozpoczęcie sesji o godzinie 14:30.

Program sesji:

14:30 - 15:15 Prof. Czesław Rudowicz
"Zagadnienia związane z EMR na pograniczu hamiltonianów pola krystalicznego i hamiltonianów rozszczepienia w polu zerowym"

15:15 - 15:45 Dr hab. Danuta Kruk
"Spektroskopia ESR i 2H NMR - podobieństwa i różnice"

15:45 - 16:05 Dr Piotr Pietrzyk
"Interpretacja molekularna parametrów widm CW-EPR i HYSCORE wewnątrz-zeolitowych kompleksów niklu(I) za pomocą relatywistycznych obliczeń DFT"

16:05 - 16:25 Dr Maciej Witwicki
"Zastosowanie metod teoretycznych do analizy macierzy g rodników fosfinowych"

16:25 - 16:45 Dr Mariusz Radoń
"Stany spinowe kompleksów jonów metali przejściowych"

16:45 - 17:15 Przerwa kawowa

17:15 - 18:30 Sesja posterowa

Szczegółowy program III Forum EMR-PL