17. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik


18 Marca 2013

 

Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego 'Materia-Energia - Przyszłość' weźmie udział w 17 pikniku naukowym organizowanym przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Piknik odbędzie się w Warszawie dnia 15 czerwca 2013 r. na stadionie narodowym. Konsorcjum przygotowuje występ na scenie oraz aż 16 bardzo ciekawych pokazów. Poniżej znajdą Państwo opisy pokazów i prezentacji.

Jak działa oko, czyli o ewolucji, optyce i percepcji.

To jak postrzegamy dzisiejszy świat w większości bazuje na odbiorze wizualnym. Ale czy wszyscy widzimy to samo? Pomyślmy szerzej: Czy wszystkie zwierzęta, od pszczół, ptaków do psów, widzą tak samo? Te pytania spędzały naukowcom sen z powiek przez dekady. Przedstawię najnowszą teorię na temat ewolucji organów optycznych w królestwie zwierząt oraz to jaką rolę odgrywa mózg w końcowym rezultacie procesu określanego widzeniem. Całość uatrakcyjnię eksperymentami optycznymi, wielka kamera obscura (czyli wejdź do własnego oka) i kwiaty widziane okiem owadów na żywo.

Monika Koperska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwyciężczyni polskiej edycji konkursu FameLab 2012 oraz laureatka 2 miejsca na poziomie ogólnoświatowym Famelab International.


Czy można zobaczyć promieniowanie?

Chciałbyś zobaczyć na własne oczy promieniowanie? Dzięki zbudowanej przez studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH komorze mgłowej jest to możliwe! Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.


Radioteleskop.

Radioteleskop samodzielnie wykonany przez studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Prezentacja urządzenia i zasady działania jak również obserwacja wyników uzyskiwanych na żywo. Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.


Analiza Obrazu.

Prezentacja aplikacji umożliwiającej analizę obrazu oglądających i do każdej osoby przypisującej wektor ruchu. Projekcja pokazuje lustrzane odbicie odwiedzających budując interakcję z obserwatorem. Specjalnie przygotowane algorytmy umożliwią generowanie różnych efektów cząsteczkowych zależnych od otrzymanych wektorów np. poruszanie wody, czy przebieganie przez ułożone pudła. Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.


Automaty Komórkowe.

Korzystając z idei Stephena Wolframa, możemy pokazać algorytm genetyczny próbujący dopasować do zjawiska fizycznego zasadę (algorytm tworzenia generacji), nie opierając się na znanych prawach fizyki, a jedynie próbując wyciągnąć je z obserwowanych zjawisk. Celem jest wykazanie (sprawdzenie) poprawności założeń teorii Nowej Nauki Wolframa, i zaprezentowanie możliwości badania rzeczywistości a posteriori, w którym informatyka stosowana przez dostarczenie metod wykorzystania powszechnie dzisiaj dostępnej dużej mocy obliczeniowej pełni podstawową rolę. Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.


Zdumiewająca zabawka obiektem badań naukowych.

W pokazie zostaną zaprezentowane:

 • wirujące dyski Eulera różnych wielkości, wykonane z różnych materiałów,
 • przebiegi elektryczne efektu dźwiękowego towarzyszące wirującym dyskom,
 • elektroniczne odczyty przyspieszenia wirującego dysku,
 • efekty świetlne związane z wirującym dyskiem.

Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Dlaczego prąd kopie?

Zaprezentowane zostanie przewodzenie prądu przez różne substancje, w tym także ciało człowieka. Przedstawione zostaną też skutki przepływu prądu przez ciało. Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Czy można widzieć uszami?

Zaprezentowane zostaną proste doświadczenia związane z funkcjonowaniem podstawowych zmysłów człowieka: wzroku, słuchu, równowagi. Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Czy można zobaczyć widmo?

Uczestnicy samodzielnie budują prosty, aczkolwiek działający, spektroskop i obserwują widma emisyjne. Pokaz przygotowany przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Spotkanie z ciekawą chemią.

W ramach spotkania zostaną przedstawione oraz omówione ciekawe doświadczenia chemiczne oraz przedstawiony krótki zarys historii chemii. Pokaz wspomagany prezentacją multimedialną wspomaganą przez filmy oraz nagranym komentarzem tłumaczącym prezentowane przemiany chemiczne. Wykaz doświadczeń prezentowanych na pokazie:

 • Otrzymywanie złota
 • Otrzymywanie srebra
 • Otrzymywanie piany
 • Wulkan chemiczny
 • Ognie Bengalskie
 • Węże faraona
 • Synteza MgI2
 • Rozkład nadtlenku wodoru (Lokomotywa chemiczna)
 • Utlenianie żelaza (Żelazo piroforyczne)
 • Spalanie waty i bawełny strzelniczej (Armata z probówki)
 • Utlenianie węgla (Ryczący niedźwiedź)
 • Inne reakcje utleniania-redukcji
 • Wskaźniki kwasowo-zasadowe
 • Zaczarowana butelka
 • Zegar jodowy (reakcja Briggsa-Rauschera)
 • Zapałki chemiczne
 • Samozapłon gliceryny

Pokaz przygotowany przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Cement romański-materiał z historią i przyszłością

Informacja czym jest cement romański, w jaki sposób została odtworzona zapomniana procedura jego otrzymywania oraz jego wykorzystanie w konserwacji zabytków. Przygotowanie odlewów elementów architektonicznych. Pokaz przygotowany przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie.


Czy ludzkie ciało jest promieniotwórcze?

Zaprezentowana zostanie zasada działania Spektrometru Całego Ciała IFJ PAN, pozwalającego zmierzyć promieniotwórczość ludzkiego organizmu. Na prostym modelu przedstawimy potrzebę i zasady przeprowadzania takiego pomiaru. Każdy uczestnik pokazu będzie mógł samodzielnie wykonać procedurę pomiarową i sprawdzić, jak bardzo promieniuje zastosowany model ciała. Pokaz przygotowany przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.


Znajdź nowotwór.

Zaprezentowana zostanie idea wykorzystania znaczników promieniotwórczych w diagnostyce nowotworów. Wykorzystując prosty model ze źródłem promieniotwórczym zapraszamy zwiedzających do samodzielnego lokalizowania "komórek nowotworowych". Pokaz przygotowany przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.


Zbuduj cyklotron i zniszcz nowotwór.

Zwiedzający budują papierowy model cyklotronu i poznają zasadę jego działania dzięki działającemu, uproszczonemu modelowi w skali 1:4 naszego prawdziwego cyklotronu w Krakowie. Używając go każdy będzie mógł spróbować tak dobrać energię cząstki aby dokładnie trafić cel i dostać nagrodę. Pokaz przygotowany przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.


Jak przyspieszyć cząstki żeby zabić raka.

Uczestnicy pokazu przyspieszają cząstki=kulki korzystając z modelu maszyny zwanej akceleratorem liniowym. Komu uda się najbardziej przyspieszyć cząstki, wykazując się refleksem i zręcznością? W prawdziwych urządzeniach siłę ludzkich mięśni zastępuje wysokie napięcie, wytwarzane na przykład przez generatory Van de Graffa. Zabawa z egzemplarzem tej maszyny będzie na pewno elektryzująca! Pokaz przygotowany przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.


Jak zmierzyć dawkę promieniowania?

Zaprezentowane zostaną detektory termoluminescencyjne wytwarzane w IFJ PAN i stosowane na całym świecie. Zrozumieć zasadę ich działania pomoże doświadczenie modelowe przeprowadzane przez zwiedzających. Pokaz przygotowany przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.


Zbuduj model mikroskopu sił atomowych!

Uczestnicy będą mogli samodzielnie zbudować model mikroskopu sił atomowych (AFM) stosowanego w IFJ PAN i tym samym bardzo dobrze poznać zasadę jego działania. Pokaz przygotowany przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie.