Konferencja ICQ12

 

Konferencje z serii ICQ (International Conference on Quasicrystals) swoim zakresem obejmują całe spektrum zagadnień związanych z układami aperiodycznymi, a w szczególności kwazikryształami. Gromadzą one wybitnych naukowców z całego świata z takich dziedzin jak: fizyka, chemia, matematyka, krystalografia oraz inżynieria materiałowa. Wielkim wyróżnieniem dla WFiIS i wyrazem uznania dla osiągnięć badawczych grupy prof. Janusz Wolnego było przyznanie organizacji 12. konferencji w Krakowie.

Konferencja ICQ12 zorganizowana w dniach 1-6 września 2013 zgromadziła 160 naukowców z 22 krajów świata zajmujących się badaniem kwazikryształów. Wygłoszono 56 referatów ustnych (w tym 24 zaproszone) oraz zaprezentowano 84 prezentacje plakatowe. Poruszona tematyka obejmowała począwszy od badań strukturalnych, badań powierzchni, własności fizycznych i zastosowań kwazikryształów, także nowe zagadnienia jak kwazikryształy w miękkiej materii (koloidach) czy sieciach optycznych. Referaty ustne pogrupowano w 15 sesji tematycznych:

 • Formation, growth, stability
 • Surface related
 • Simulations on nonmetallics/colloids
 • Structure
 • Engeneering and technical
 • Mathematics
 • Mixed subjects (optical lattices, quasicrystals in silicon, phase transitions)
 • Intermetallics - structure and properties
 • Surface
 • Electronic and transport properties: theory and simulations
 • Simulations - metallic
 • Magnetism related
 • Structure & stability
 • Related topics (modulated structures, mechanical properties, hydrogenated quasicrystals)

Jedną z sesji w całości poświęcono uroczystości nadania Doktoratu Honorowego AGH dla Prof. Dana Shechtmana, odkrywcy kwazikryształów z roku 1982. Wydarzenie to niewątpliwie podniosło prestiż konferencji. Ponadto przeprowadzono dwa tutoriale otwarte dla wszystkich (nie tylko uczestników konferencji, ale także studentów i doktorantów krakowskich uczelni), poruszające aspekty matematyczne i fizyczno-materiałowe kwazikryształów.

Konferencja obfitowała w prezentacje przełomowych wyników badań nad kwazikryształami, takich jak powierzchnie kwazikrystaliczne w strukturach tlenkowych na podłożu perowskitu (S. Foerster), kwazikrystaliczne sieci optyczne (badania teoretyczne i realizacja eksperymentalna, pomiar przerwy optycznej itd., Y. Lahini), nowe modele koloidalnych kwazikryształów i ich eksperymentalna weryfikacja (T. Dotera i in.), próba odpowiedzi na podstawowe pytania o stabilizację faz kwazikrystalicznych (entropia vs. energia) na drodze wysokotemperaturowych pomiarów synchrotronowych (P. Kuczera) i wiele innych. Konferencja została oceniona przez wszystkich uczestników - specjalistów z dziedziny oraz młodszych naukowców - jako bardzo atrakcyjna tematycznie i owocna pod względem merytorycznym.

Miłe wspomnienia na długo pozostawią po sobie z pewnością wszystkie wydarzenia socjalne i artystyczne towarzyszące konferencji, z pieczołowitością przygotowane przez organizatorów. Niewątpliwą ozdobą konferencji był koncert Moniki Węgiel z akompaniamentem Jerzego Sobeńki, także występ zespołu jazzowego Boba Jazz Band czy klezmerskiej kapeli Intrio podczas obiadu konferencyjnego. Na długo zapamiętana zostanie też przejażdżka konnymi dorożkami przez zabytkowe ulice Starego Miasta.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH stanowi silną grupę badawczą w dziedzinie kwazikryształów. 10 pracowników i studentów wydziału brało merytoryczny udział w konferencji i prezentowało swoje wyniki badawcze. Konferencja sprzyjała wymianie naukowej między krakowskimi a zagranicznymi badaczami w różnych dziedzinach nauki. Warto podkreślić, że prof. Janusz Toboła, pracownik Katedry Fizyki Materii Skondensowanej wystąpił z zaproszonym referatem, podczas którego przedstawiał wyniki obliczeń teoretycznych struktury elektronowej w złożonych układach o dużym nieporządku.

Konferencja sprzyjała także upowszechnianiu fizyki (i szerzej nauki) wśród pracowników krakowskich uczelni, mieszkańców miasta w związku z uroczystościom nadania doktoratu honorowego prof. Danowi Shechtmanowi (odkrywcy kwazikryształów) oraz młodzieży podczas otwartego wykładu popularno-naukowego.

Organizatorem i chairmanem konferencji był prof. Janusz Wolny, a w skład komitetu organizacyjnego wchodzili także:

dr Anna Wnęk
dr Lucjan Pytlik
dr inż. Roman Wawszczak
mgr inż. Radosław Strzałka
mgr inż. Maciej Chodyń
mgr inż. Paweł Kuczera
mgr inż. Iwona Idryan